Zamestnanie a podnikanie

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie občanov EÚ Občania EÚ môžu byť na Slovensku zamestnávaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Občania EÚ majú možnosť vykonávať prácu v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z…

Podnikanie cudzincov

Podnikanie občanov EÚ Občan EÚ s registrovaným pobytom na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba – živnostník, hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než…

Ochrana trhu práce

Slovenská republika v súvislosti s príchodom cudzincov na Slovensko dbá na ochranu verejného záujmu. V prípade príchodu zahraničných pracovníkov je týmto verejným záujmom ochrana trhu práce pre Slovákov a v prvom rade zabezpečenie ich životnej…

Nelegálna práca cudzincov

Nelegálna práca  Nelegálna práca cudzinca je práca, ktorú cudzinec vykonáva pre zamestnávateľa, pričom nie sú splnené zákonné podmienky pre legálne vykonávanie práce tohto cudzinca.  Nelegálne zamestnávanie  Nelegálne zamestnávanie cudzinca je…