Cudzinec a samospráva

Cudzinec a samospráva

Keď sa človek sťahuje do novej krajiny, sťahuje sa na konkrétne miesto, do konkrétneho bytu či domu, na konkrétnu ulicu, do konkrétneho susedstva. Nájde si prácu, vytvára si vzťahy so…

Cudzinec ako obyvateľ

Cudzinec ako obyvateľ Cudzinci s udeleným pobytom na území Slovenska sa stávajú nielen obyvateľmi tejto krajiny, ale aj obyvateľmi konkrétnej samosprávy. Keďže obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce…

Práva a povinnosti cudzincov

Občania EÚ Povinnosti súvisiace s pobytom na území Slovenska hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti do desiatich pracovných…