Náboženské práva

Náboženská sloboda

Náboženská sloboda Ústava SR zaručuje každému slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Zároveň zahŕňa možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru, alebo byť bez náboženského vyznania.  Každý má právo verejne prejavovať…